Program:
Język:

Ustawienia fazy

Ramka "Ustawienia fazy" służy do definiowania ustawień dotyczących tylko wybranej fazy obliczeniowej.

Wybrana sytuacja obliczeniowa określa współczynniki bezpieczeństwa, które będą zastosowane w obliczeniach danej fazy budowy.

Wygląd ramki zależy od wybranej metody analizy.

Redukcja kąta tarcia grunt/grunt może być uwzględniana następująco:

  • nie redukuj
  • redukuj do 2/3φ (AASHTO)
  • redukuj do 0
  • zdefiniuj współczynnik redukcji

Ramka "Ustawienia fazy"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.