Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Pasek narzędzi - wyniki

Pasek narzędzi posiada podane poniżej elementy operacyjne:

Pasek narzędzi "Ustawienia wizualizacji graficznej wyników"

Poszczególne elementy działają następująco:

Ustawienia stylu wizualizacji

Lista widoków (rysunków)

  • Lista przewijalna zawierająca nazwy zapisanych przez użytkownika widoków.

Zapisywanie widoku

  • Zapisuje aktualny widok wyświetlany na ekranie. Okno dialogowe służy do wprowadzenia i zapisania nazwy widoku.

Menadżer widoków

  • Otwiera okno dialogowe "Menadżer widoków", służy do zarządzania wcześniej zapisanymi widokami (kasowanie, zmiana kolejności, zmiana nazwy).

Wyniki (obwiednie, stany obciążeniowe, kombinacje, wymiarowanie)

  • Wyświetla wybrane stany obciążeniowe, kombinacje (ULS, SLS), obwiednie (ULS, SLS) lub wymiarowanie

Wybór zmiennej

Sposób prezentacji na powierzchni

  • Wybór sposobu prezentacji wyników w postaci izolinii czy izopowierzchni

Siatka

Rysowanie topologii

  • Wybór sposobu wizualizacji topologii konstrukcji

Pasek narzędzi zawiera najczęściej używane elementy operacyjne, potrzebne do wizualizacji wyników na ekranie. Szczegółowe ustawienia stylu wydruku wyników, dostępne są w oknie dialogowym "Płyta - ustawienia wizualizacji wyników".

Podobnie jak w innych programach GEO5, wyniki można zapisywać i drukować. Styl wydruków można dopasować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.