Program:
Język:

Dane podstawowe

Ta część okna dialogowego służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego, spójności oraz kąta tarcia konstrukcja-grunt.  Wartości te określane są na podstawie badań laboratoryjnych lub in-situ dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera  wartości parametrów gruntów określone na podstawie doświadczenia oraz literatury światowej. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie.

W dalszej kolejności definiuje się kat tarcia pomiędzy konstrukcja i gruntem. Szacunkowe wartości kąta tarcia konstrukcja-grunt podano w tabeli wartości zalecanych.

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano w rozdziale "Parcie gruntu".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.