Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza standardowa

Domyślnie, stosowany jest następujący wzór:

z współczynnikami bezwymiarowymi:

gdzie:

cu

-

całkowita spójność gruntu

b

-

szerokość fundamentu

l

-

długość fundamentu

d

-

głębokość fundamentu

δ

-

kąt odchylenia wypadkowej siły od pionu

α

-

nachylenie dna fundamentu od poziomu

q

-

overburden pressure at the level of foundation base

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.