Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria gwoździ

Ramka "Geometria gwoździ" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gwoździ. Dodawanie gwoździ odbywa się w oknie dialogowym "Nowy gwóźdź". Zdefiniowane gwoździe można również edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów

Użytkownik musi określić zagłębienie gwoździ, głębokość rzędu od danego gwoździa (następny gwóźdź musi znajdować się poniżej rzędu górnego gwoździa), długość gwoździa, jego średnicę i rozstaw.

Nachylenie gwoździ uwzględniane jest od linii poziomej w kierunku wskazówek zegara I jest stałe dla wszystkich gwoździ.

Ramka "Geometria gwoździ"