Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Typy przekrojów

Program umożliwia wprowadzanie parametrów przekrojów w formie cyfrowej lub wybór spośród predefiniowanych typów przekrojów. Materiał przekroju jest wybierany z katalogu materiałów lub wprowadzany w formie cyfrowej za pomocą edytora materiałow. Dostępne są następujące typy przekrojów elementów belkowych:

  • ściana prostokątna wymaga zdefiniowania grubości belki
  • palisada - wymaga zdefiniowania średnicy pali i odległości między nimi
  • ściana z grodzic stalowych - przekroje grodzic wybiera się z bazy danych umieszczonej w programie
  • profil stalowy (ścianka berlińska) - typ przekroju wybierany jest z bazy danych programu, należy zdefiniować odległość miedzy elementami (typ przekroju wybieramy w oknie "Katalog przekrojów" lub definiujemy w oknie "Edycja przekrojów"; rodzaj materiału wybieramy w "Katalogu materiałów" lub wprowadzamy w postaci cyfrowej w oknie "Edytor materiału")

Wszystkie wprowadzone przekroje są automatycznie przeliczane na 1 mb (stopę). Wyniki dotyczące wewnętrznych sił powstających wzdłuż belek są również przedstawiane w przeliczeniu na 1 m (stopę) bieżący konstrukcji. Dlatego, w razie potrzeby pale lub belki o przekroju I należy dostosować zależnie od odległości między nimi.

Jeżeli posiadają Państwo własną bazę danych grodzic stalowych, która nie jest jeszcze wbudowana do programu, to z przyjemnością zainstalujemy ją w programie. Nasz adres kontaktowy: hotline@fine.cz.

Okno dialogowe “Nowe elementy belkowe” - wybór typu przekroju

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.