Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sejsmika

Program pozwala na analizę wpływu oddziaływań sejsmicznych na konstrukcję geotechniczną. Analiza sejsmiki może być wykonana w dowolnej fazie budowy.

Obciążenie sejsmiczne definiowane jest za pomocą akcelerogramu, ktory może być wygenerowany przez program, zaimportowany lub zdefinowany za pomocą punktów. Akcelerogram jest generowany w taki sposób, aby jego spektrum odpowiedzi odpowiadało wybranemu spektrum odpowiedzi sprężystej zdefiniowanemu w normach projektowych.

Na dolnej krawędzi modelu można zdefiniować dwa rodzaje warunków brzegowych utwierdzenie lub absorbcję. Na krawędziach pionowych modelu definiowane są tak zwane warunki brzegowe free-field, które zapobiegają odbiciu wychodzących fal mechanicznych z powrotem do modelu.

Analiza sejsmiczna obejmuje również rozwiązanie zagadnienia wartości własnych w celu określenia częstości własnych i odpowiadających im kształtów własnych. Częstości własne są niebędne do definiowania parametrów tłumienia Rayleigha. Wyniki analizy kształtów własnych, w tym modalnych współczynników udziału i modalnych mas efektywnych, są dostępne dla użytkownika.

W celu umożliwienia przerowadzenia analizy sejsmicznej, należy zaznaczyć pole wyboru "Umożliwiaj analizę dynamiczną sejsmiki" w trybie Topologia, w ramce "Ustawienia".

Jeśli ta opcja jest wybrana:

  • okno dialogowe definiowania parametrów gruntów wprowadza nowe parametery niezbędne do analizy dynamicznej;
  • w każdej fazie budowy pojawia się ramka "Sejsmika" umożliwiająca definiowanie obciążeń sejsmicznych (akcelerogramów) oraz specyficznych warunków brzegowych.

W analizie dynamicznej wyznaczane są wielkości mechaniczne - przemieszczenia, naprężenia, odkształcenia, siły wewnętrzne itp. - w każdym kroku czasowym.

Analiza sejsmiczna ma następujące ograniczenia:

  • nie może być uruchomiona w trybie analizy "Symetria osiowa";
  • modele konstytutywne stanu krytycznego nie przyjmują "modułu dynamicznego";
  • analiza nie zostanie przeprowadzona w przypadku, gdy na pionowych krawędziach modelu numerycznego są zlokalizowane "elementy sztywne".

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.