Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" służy do definiowania przekroju pala (kołowy, prostokątny, kołowy zmienny, prostokątny z poszerzoną podstawą) i rodzaju pala (pale wiercone betonowane in situ lub prefabrykowane, pale CFA i inne). Następnie, w odpowiednich polach definiuje się rozmiary  wybranego przekroju.

W tej ramce definiuje się również materiał pala (drewno, beton, stal), geometrię pozycji pala (długość pala w gruncie, wysokość oczepu i poziom terenu zmienionego). W prawej części ramki wyświetla się wybrany kształt wraz z graficznym zaznaczeniem zdefiniowanych wartości.

W przypadku, gdy poziom pierwotny terenu, z którego wykonywane były sondowania CPT, został obniżony przed wykonywaniem pali (niwelacja), zmierzone wartości oporów na stożku qcredukowane ze względu na zmniejszenie naprężenia geostatycznego.

W środkowej części ramki definiuje się współczynnik nośności podstawy pala αp. Domyślnie, współczynnik jest obliczany w sposób automatyczny według wybranej metody, przy uwzględnieniu rodzaju pala i otaczającego gruntu.

Przy analizie pali o przekroju prostokątnym, wprowadza się współczynnik kszałtu s w celu redukcji nośności podstawy. Podczas analizy pali z poszerzoną podstawą, wprowadzany jest współczynnik podstawy pala β, służący do korekcji nośności podstawy poszerzonej.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.