Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Aoki-Velloso Method

Całkowity opór pala wyznaczany jest w sposób następujący:

gdzie:

Rc

-

całkowity opór pala

Rb

-

opór podstawy pala

Rs

-

opór pobocznicy pala

Opór podstawy pala:

gdzie:

Kav

-

parametr gruntu

N

-

średnia liczba uderzeń SPT w poziomie podstawy pala

F1

-

współczynnik technologiczny do podstawy pala

Ab

-

powierzchnia podstawy pala

The pile shaft resistance:

where:

αi

-

parametr oporu pobocznicy pala w itej warstwie

Kav,i

-

parametr gruntu w itej warstwie

Ni

-

średnia liczba uderzeń SPT w itej warstwie

F2

-

współczynnik technologiczny do pobocznicy pala

As,i

-

powierzchnia pobocznicy w itej warstwie

Literatura:

Cintra J.C.A., Aoki N. : Fundações por Estacas Projeto Geotécnico, Oficina de Textos, 2010, ISBN 978-85-7975-004-5.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.