Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność buławy mikropala

Nośność mikropala można obliczyć korzystając z jednej z metod dostępnych w literaturze i normach. Program "Mikropal" udostępnia zestaw metod reprezentujących podstawowe podejścia do obliczania nośności buławy mikropala. Wyboru metody analizy dokonuje się wybierając odpowiednie ustawienie w zakładce "Mikropale". Do wyboru dostępne są następujące metody:

metoda Lizzi

-

definiowana jest średnia wartość tarcia granicznego na powierzchni buławy

metoda Littlejohna

-

definiowana jest wartość ciśnienia iniekcji

metoda Zwecka

-

metoda wykorzystuje naprężenie geostatyczne i parametry otaczającego gruntu

metoda Bowlesa

metoda wykorzystuje naprężenie geostatyczne i parametry otaczającego gruntu

metoda Véas'a

-

uwzględnia konstrukcję pala i parametry otaczającego gruntu

buława w skale

-

definiowane są parametry skały w otoczeniu

metoda Bustamante

metoda bazująca na parametrach uzyskanych z badań presjometrycznych (PMT) oraz sondowań SPT