Program:
Język:

Warstwa nieokreślona

  • opcja warstwy "nieokreślonej" - nie znamy zagłębienia linii warstwy w otworze. Podczas generowania modelu, nie są dodawane punkty linii warstwy w miejscu lokalizacji otworu. Z opcji tej można skorzystać przy modelowaniu soczewek gruntu lub uskoków a także, w przypadku gdy otwór nie jest wystarczająco głęboki, a chcemy modelować wyłącznie warstwy, które są dokładnie rozpoznane. Lokalizacja głębszych warstw jest wówczas określana na podstawie okolicznych głębszych otworów.

Pierwsze dwie linie warstw w otworze na środku modelu są "nieokreślone". Dzięki takiemu definiowaniu linii warstw otwór jest kompatybilny, a układ warstw nie jest zaburzony przez ten otwór.

Kształt górnych warstw można zmienić definiując głębokość linii warstwy.

Model, w którym w środkowym punkcie dwie górne linie warstw miały nieokreśloną lokalizację

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.