Program:
Język:

Kotwy śrubowe

Wyboru "Rodzaju kotew" (w tym przypadku "śrubowe") dokonuje się z listy rozwijanej w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Przy definiowaniu kotew śrubowych konieczne jest podanie następujących parametrów:

  • Linia produktów - zdefiniowana przez użytkownika (parametry definiowane przez użytkownika) lub kotwy wybrane z wbudowanego w programie katalogu (Helical Anchors, Mac Lean, Chance...). Kotwy zawarte w katalogu definiowane są za pomocą innych parametrów (typ żerdzi, liczba spiral, grubość i materiał spirali) - w przypadku gdy wybrana kombinacja nie jest produkowana, pole nazwy kotew pozostaje puste i edycja nie może być dokończona
  • Parametry kotwy - głębokość, długość całkowita, nachylenie...
  • Kształt przekroju żerdzi - kołowy (rura), kwadratowy
  • Sztywność kotwy - moduł sprężystości E

Definiowanie parametrów kotew

Wyznaczanie nośności na wyciąganie z gruntu:

Opcja "definiuj"

Opcja ta jest wymagana w przypadku kotew definiowanych przez użytkownika. W tym przypadku należy zdefiniować wartość nośności na wyciąganie z gruntu Re [kN, lbf]. Tabela z wymiarami i lokalizacją poszczególnych spiral pojawia się wyłącznie w celu wizualizacji kotwy oraz sprawdzenia stateczności wewnętrznej.

Opcja "wyznacz"

Opcja ta dostępna jest wyłącznie w przypadku wyboru kotew z katalogu. Wymiary oraz lokalizacja poszczególnych spiral podane są przez producenta kotew. Nośność na wyciąganie z gruntu wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

n

-

liczba spiral

Rh,i

-

Maksymalna nośność kotwy śrubowej określana przez producenta

c

-

spójność gruntu

σz

-

naprężenie geostatyczne

Nc,Nq

-

współczynniki Meyerhofa do nośności

Ai

-

powierzchnia przekroju kotwy śrubowej

The bearing capacity coefficients can be calculated in standard way:

gdzie:

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego (dla φ = 0, Nc = 2)

or according to CHANCE Design Manual:

Literature:

Chance - Technical Design Manual, Edition 4

Kotwy uwzględnione w katalogu

  • Helical Anchors, Inc. - Product Catalog
  • MacLean-Dixie - Helical Foundation Syastems - Engineering Reference Manual
  • Chance - Civil Construction Product Catalog, Vol. I.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.