Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria klina skalnego

Wprowadzenie geometrii klina skalnego za pomocą nachylenia lub kierunku nachylenia ściany górnej wymaga zdefiniowania przestrzennego położenia lica skały, terenu (ściana górna), powierzchni poślizgu N1 oraz N2 i/lub spękania tensyjnego, takiego że:

  • Nachylenie/gradient powierzchni (gradient kąta) jest kątem nachylenia α przedstawiającym nachylenie powierzchni od poziomu (może osiągać wartości od 0° do 90°). W przypadku zbocza skalnego z przewieszeniem (krawędź skarpy jest wysunięta przed podstawę skarpy), należy wybrać opcję "Przewieszona ściana skalna" a gradient powierzchni ściany φ uwzględniany jest w pólpłaszczyźnie masywu skalnego. Program sprawdza możliwość zniszczenia poprzez przewrócenie masywu skalnego z przewieszoną ścianą skalną. Jeśli oszacowanie warunku na przewrócenie klina skalnego jest realistyczne, program podaje taką informację w zestawieniu wyników. Należy jednak podkreślić, że program nie przeprowadza właściwego sprawdzenia klina skalnego na przewrócenie czy obrót.

a) Pochylona ściana skalna b) Przewieszona ściana skalna

  • Kierunek nachylenia (ściana górna) jest kątem φ pomiędzy rzutem poziomym linii normalnej do kierunku uderzenia zmierzonym jako kąt okresowy (od północy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) (ścina górna odpowiada nachyleniu płaszczyzny), może przyjmować wartości od 0° do 360°.  

Przy definiowaniu położenia przestrzeni, program wyświetla te przestrzenie za poocą rzutu stereograficznego.

Opis położenia powierzchni (pionowe cięcie przez masyw skalny i rzut płaszczyzny)