Program:
Język:

Parametry tłumienia Rayleigha

Dla materiałów, dla których zdefiniowany jest współczynnik tłumienia względnego ξ (w ramce "Grunty") program GEO5 MES policzy parametry tłumienia Rayleigha α i β stosując jedną z dwóch poniższych metod:

  • Wprowadzona jest najmniejsza tłumiona częstość własna ωa, która ma być tłumiona zdefiniowanym wspołczynikiem tłumienia względnego ξ. Wówczas parametry Rayleigha są wyznaczane na podstawie:

  • Zdefiniowane są dwie częstości ωa i ωb (ωb > ωa) obydwie tłumione zdefiniowanym współczynnikiem tłumienia względnego ξ. Wówczas parametry Rayleigha są wyznaczane na podstawie:

Następnie wyznacza się współczynnik tłumienia dla dowolnej częstotliwości własnej ω:

Zależność ta zapewnia, że częstotliwości z zakresu między ωa i ωb są tłumione mniej niż zdefiniowane tłumienie względne ξ, a częstotliwości spoza tego przedziału są tłumione bardziej.

Użytkownik wybiera jedną z wyżej wymienionych dwóch metod analizy tłumienia w ramce „Obliczenia”.

Wybór częstości tłumienia

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.