Program:
Język:

Import projektu

Dane są przesyłane pomiędzy programem "Stratygrafia 3D" i aplikacją mobilną "Data Collector" w formacie .g5zip.

Przesyłanie plików można wykonać w dowolny sposób. Najwygodniej jest skorzystać z dowolnego rozwiązania chmurowego (Dropbox, Google Disk itp.) oferującego możliwość synchronizacji folderu pomiędzy komputerem PC (z programem „Stratygrafia 3D”) a urządzeniem mobilnym (z aplikacją GEO5 Data Collector).

Eksport

Eksport danych z aplikacji mobilnej jest dostępny dla każdego projektu pod innymi opcjami (zobacz sterowanie aplikacją).

Uwaga: Dane są domyślnie przechowywane na urządzeniu mobilnym pod nazwą projektu. Większość urządzeń z systemem Android nie pozwala na nadpisanie pliku, dlatego w przypadku eksportu projektu o tej samej nazwie plik jest uzupełniony o etykietę wyrażającą numer eksportu (projekt_1.g5zip, projekt_2.g5zip, projekt_3.g5zip...) . Usuwanie nieaktualnych wersji projektu zawsze zależy od użytkownika.

Eksport danych w programie "Stratygrafia 3D" dostępny jest w "Menu sterowania" (Plik -> Aplikacja mobilna -> Eksportuj dane do aplikacji mobilnej).

Eksport danych do aplikacji mobilnej (w programie "Stratygrafia 3D")

Eksportować można:

  • Projekt (informacje ogólne na temat projektu)

Dla wszystkich pozycji istnieje możliwość wyeksportowania tylko samego szablonu (w celu dalszego wypełnienia w aplikacji mobilnej) lub też zapisanych danych z programu „Stratygrafia 3D” (wszystkie dane lub wybrane).

Można również dokonać eksportu dowolnych załączników, które były wcześniej dodane do raportu wyjściowego w programie "Stratygrafia 3D" (a następnie wczytać je w aplikacji mobilnej w postaci Załączników).

Import

Importowanie danych do aplikacji mobilnej wykonuje się za pomocą przycisku "Importuj" na ekranie startowym aplikacji.

Import danych do programu "Stratygrafia 3D" dostępny jest w menu sterowania (Plik -> Aplikacja mobilna -> Importuj dane z aplikacji mobilnej).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.