Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Bierne parcie gruntu - SP 22.13330.2016

Passive earth pressure follows from the following formula:

where:

σz

-

vertical geostatic stress

c

-

cohesion of soil

Kp

-

coefficient of passive earth pressure

The coefficient of passive earth pressure Kp is given by:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

δ

-

angle of friction between structure and soil

β

-

slope inclination

α

-

back face inclination of the structure

Horizontal and vertical components of the passive earth pressure become:

where:

σp

-

passive earth pressure

δ

-

angle of friction between structure and soil

α

-

back face inclination of the structure

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.