Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Kotwy

Ramka "Kotwy" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych kotew. Dodawanie kotew wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowa kotew". Istnieje także możliwość edycji zdefiniowanych kotew na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Kotew jest automatycznie umieszczana na odkształconej wcześniej konstrukcji (przemieszczenie uzyskiwane jest z poprzednej fazy budowy).

Kotwy mogą być zdefiniowane jako iniekcyjne (nie zdefiniowane, prętowe, splotowe) oraz bierne (śrubowe, prętowe, z płytą kotwiącą). Sztywność kotew iniekcyjnych mobilizuje się w następnych fazach budowy. Dalsze odkształcenie konstrukcji ściany powoduje zmianę sił normalnych w kotwach.

W kolejnych fazach nie można edytować kotew, istnieje jedynie możliwość zmiany siły sprężającej w kotwie.

Ramka "Kotwy"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.