Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Parametry w analizie osiadania

W zależności od wybranej metody rozwiązania, program GEO5 stosuje następujące parametry do obliczenia osiadania, które mogą różnić się typem eksperymentu wymaganego do wyznaczenia lub sposobem przedstawienia zmierzonych zmiennych:

 • Wskaźnik ściśliwości Cc
 • Moduł edometryczny Eoed
 • Moduł odkształcenia Edef
 • Stała ściskania C
 • Stała ściskania C10
 • Wskaźnik porowatości e
 • Wskaźnik ściśliwości gruntuprzy powtórnym obciążeniu Cr
 • Parametry Janbu
 • Współczynnik korekcji m
 • Zmodyfikowany wskaźnik ściśliwości λ
 • Wskaźnik ściśliwości wtórnej Cα
 • Wskaźnik prekonsolidacji ściśliwości wtórnej Cαr