Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Spektrum odpowiedzi sprężystej - EN 1998-1

Norma EN 1998-1 traktuje spektrum odpowiedzi sprężystej jako podstawową reprezentację obciążenia sejsmicznego. Spektrum jest definiowane za pomocą kilku podstawowych parametrów ag, TB, TC, TD, S i ξ. Przyspieszenie obliczeniowe ag można uzyskać z map regionów sejsmicznych. Współczynnik tłumienia względnego ξ określa tłumienie fal sejsmicznych w masywie gruntowym/skalnym. Zazwyczaj przyjmuje się, że jego wartość jest równa 5%. Wartości pozostałych czterech parametrów określa się według typów podłoża (typy A - F) oraz typu spektrum wymaganego (1 i 2).

Wartości parametrów opisujących poziome spektrum odpowiedzi sprężystej typu 1 według EN 1998-1

Typ podłoża:

S

TB [s]

TC [s]

TD [s]

A

1,00

0,15

0,40

2,00

B

1,20

0,15

0,50

2,00

C

1,15

0,20

0,60

2,00

D

1,35

0,20

0,80

2,00

E

1,40

0,15

0,50

2,00

Wartości parametrów opisujących poziome spektrum odpowiedzi sprężystej typu 2 według EN 1998-1

Typ podłoża:

S

TB [s]

TC [s]

TD [s]

A

1,00

0,05

0,25

1,20

B

1,35

0,05

0,25

1,20

C

1,50

0,10

0,25

1,20

D

1,80

0,10

0,30

1,20

E

1,60

0,05

0,25

1,20

Wartości parametrów opisujących pionowe spektrum odpowiedzi sprężystej według EN 1998-1

Spektrum

avg/ag

TB [s]

TC [s]

TD [s]

Type 1

0,90

0,05

0,15

1,00

Type 2

0,45

0,05

0,15

1,00

Literatura:

EN 1998-1: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, (2006).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.