Program:
Język:

Jednoosiowe ściskanie (skały)

Celem tego badania jest określenie wartości wytrzymałości skał na ściskanie, którą wyraża się jako stosunek obciążenia niszczącego do pola powierzchni obciążonego przekroju.Obciążenie badanej próbki przykładane jest w sposób ciągły ze stałą prędkością przyrostu obciążenia.

Protokół badania jednoosiowego ściskania (skały)

Forma wprowadzanych danych i wydruk protokołu są definiowane samodzielnie przez użytkownika, zgodnie z określonym szablonem.

Literatura:

CSN EN 1926 (PN-G-04303)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.