Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Lista ustawień

Okno dialogowe "Lista ustawień" pozwala użytkownikowi na wybranie "Ustawienia" dla bieżącego projektu, które będzie sterowało analizą obliczeniową danego zadania.

Lista ta zawiera dwa rodzaje ustawień:

  • podstawowe, dostarczane z oprogramowaniem; nie może być ani edytowane ani usuwane,
  • użytkownika, własne - definiowane przez użytkownika.

Lista dotyczy wszystkich programów GEO5, jedynie niektóre Ustawienia mogą być dedykowane konkretnym programom.

Upraszczając, tylko Ustawienia, które są zaznaczone jako widoczne w "Administratorze ustawień" są wyświetlane. Przy pierwszym użytkowaniu programu widoczność ustawień określona jest na podstawie kraju docelowego użytkowania. W dalszej kolejności program zapamiętuje własne ustawienia wprowadzone i zachowane przez użytkownika.

W celu zwiększenia efektywności pracy z programami GEO5, wystarczy zdefiniować jedno lub więcej specyficznych "Ustawień". Nastenie, w celu rozwiązania poszczególnych zadań użytkownik jedynie wybiera stosowne Ustawienie. Wówczas nie ma już konieczności definiowania metod obliczeniowych, wartości współczynników obliczeniowych oraz metodologii obliczeń. W rezultacie praca z programem jest klarowna i prosta.

Okno dialogowe "Lista ustawień"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.