Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Lista ustawień

Okno dialogowe "Lista ustawień (Lista zestawów szablonów badań)" pozwala użytkownikowi na wybranie "Ustawienia" dla bieżącego projektu, które będzie sterowało analizą obliczeniową danego zadania lub "Zestawu szablonów" do dokumentacji geotechnicznej.

Lista ta zawiera dwa rodzaje ustawień:

  • podstawowe, dostarczane z oprogramowaniem; nie może być ani edytowane ani usuwane,
  • użytkownika, własne - definiowane przez użytkownika.

Lista dotyczy wszystkich programów GEO5, jedynie niektóre Ustawienia mogą być dedykowane konkretnym programom.

Upraszczając, tylko Ustawienia (Zestawy szablonów), które są zaznaczone jako widoczne w "Administratorze ustawień" są wyświetlane. Przy pierwszym użytkowaniu programu widoczność Ustawień (Zestawu szablonów) określona jest na podstawie kraju docelowego użytkowania. W dalszej kolejności program zapamiętuje własne ustawienia wprowadzone i zachowane przez użytkownika.

W celu zwiększenia efektywności pracy z programami GEO5, wystarczy zdefiniować jedno lub więcej specyficznych "Ustawień" lub "Zestawów szablonów". Następnie, w celu rozwiązania poszczególnych zadań użytkownik wybiera tylko stosowne Ustawienie lub Zestaw szablonów. Wówczas nie ma już konieczności definiowania metod obliczeniowych, wartości współczynników obliczeniowych oraz metodologii obliczeń. W rezultacie praca z programem jest klarowna i prosta.

Okno dialogowe "Lista ustawień"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.