Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczenia konsolidacji

Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń konsolidacji jeśli opcja ta zostanie aktywowana w ramce "Ustawienia". Warstwa konsolidacyjna, zbudowana z gruntu nieprzepuszczalnego lub w niewielkim stopniu przepuszczalnego osiada stopniowo w czasie. Konsolidacja zmienia wartości ciśnienia porowego w gruncie. Parametry gruntu związane z obliczeniami konsolidacji należy zdefiniować w ramce "Grunty, inne parametry konsolidacji definiuje się w ramce "Obliczenia" w poszczególnych fazach budowy.

Współczynnik konsolidacji, zależny od parametrów gruntu, wyznaczany jest następująco:

gdzie:

Eoed

-

moduł edometryczny

k

-

współczynnik filtracji

γ w

-

ciężar wody

W przypadku gdy podłoże gruntowe podlegające konsolidacji jest niejednorodne, wówczas współczynnik cv wyznaczany jest jako średnia wartości współczynników poszczególnych warstw.

Na obliczenia konsolidacji ma również wpływ czynnik czasu, zależny od ścieżki wypływu wody. Ścieżka ta jest równa miąższości warstwy konsolidacyjnej w przypadku, gdy wypływ jest jednokierunkowy (do góry lub w dół) lub połowie warstwy konsolidacyjnej przy wypływie dwukierunkowym (do gory i do dołu). Rzeczywisty czynnik czasu określany jest na podstawie następującego wyrażenia:

gdzie:

cv

-

współczynnik konsolidacji

t

-

czas rzeczywisty

H

-

ścieżka odpływu wody

Czynnik czasu budowy jest zależny od czasu trwania obciążenia. Jeśli całe obciążenie przyłożone zostanie jednorazowo na początku fazy budowy, czas budowy wynosi zero. W przypadku, gdy obciążenie wzrasta liniowo w trakcie trwania fazy budowy, wówczas czas budowy jest równy czasowi trwania fazy budowy. Czynnik czasu budowy określany jest  na podstawie następującego wyrażenia:

gdzie:

cv

-

współczynnik konsolidacji

tc

-

czas budowy

H

-

ścieżka odpływu wody

Stopień konsolidacji określany jest  na podstawie następujących wyrażeń:

dla:

dla:

gdzie:

gdzie:

Tv

-

czynnik czasu rzeczywistego

Tc

-

czynnik czasu budowy

W celu uzyskania wynikowej wartości deformacji wartość początkowa deformacji warstwy konsolidacyjnej w danej fazie budowy przemnażana jest przez odpowiedni stopień konsolidacji Uav, w sposób następujący

gdzie:

εfin

-

wynikowa wartość deformacji

ε

-

początkowa wartość deformacji

Uav

-

stopień konsolidacji

Obliczenia konsolidacji mają wpływ na wartości ciśnienia porowego w warstwie konsolidacyjnej. W momencie wprowadzania obciążenia wartości ciśnienia porowego są najwyższe. Gdy czas dąży do teoretycznej nieskończoności - ciśnienie porowe maleje do zera.

Ciśnienie porowe:

dla:

dla:

gdzie:

gdzie:

tv

-

czynnik czasu rzeczywistego

tc

-

czynnik czasu budowy

H

-

ścieżka wypływu wody

z

-

głębokość, na której wyznaczana jest wartość ciśnienia porowego

u0

-

zmiana naprężeń efektywnych względem poprzedniej fazy budowy (obciążenie)

Literatura:

Braja M. Das. Advanced Soil Mechanics; Taylor & Francis: London, 2008.pp278 - 316Verruijt A. Soil Mechanics, Delft University of Technology, 2010, pp97-123.

http://geo.verruijt.net/software/SoilMechBook.pdf.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.