Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Metoda Schmertmanna (CPT)

Poniższe rozwiązanie, mające zastosowanie dla gruntów niespoistych wykorzystuje teorię Schmertmanna, w której nośność podłoża gruntowego pod fundamentem wyrażona jest w postaci:

Przy stosowaniu tej metody zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczeństwa FS=3.

gdzie:

Rd

-

nośność podłoża fundamentowego

Kq, Kγ

-

współczynniki redukcyjne

γ

-

ciężar objętościowy gruntu w poziomie posadowienia

bef

-

szerokość efektywna fundamentu

Nq, Nγ

-

współczynniki nośności

d

-

głębokość posadowienia

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, tcf ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

gdzie:

qc1

-

średnia wartość oporu na stożku mierzona na głębokości od poziomu posadowienia do 0,5.bef poniżej poziomu posadowienia

qc2

-

średnia wartość oporu na stożku mierzona od głębokości 0,5.bef poniżej poziomu posadowienia do 1,5.bef poniżej poziomu posadowienia

gdzie:

iq, iγ

-

współczynniki nachylenia obciążenia

sq, sγ

-

współczynniki kształtu fundamentu

dq

-

współczynnik głębokości fundamentu

bq, bγ

-

współczynniki nachylenia podstawy fundamentu

gq, gγ

-

współczynniki nachylenia powierzchni terenu

Współczynniki nachylenia iq oraz iγ określane są następująco:

gdzie:

H

-

składowa pozioma siły wypadkowej

V

-

składowa pionowa siły wypadkowej

lef

-

efektywna długość fundamentu

θ

-

kąt pomiędzy poziomą składową siły wypadkowej H i dłuższą osią fundamentu (w kierunku lef)

wyznaczanie kąta θ

Metoda ta nie powinna być stosowana w przypadku, gdy H/V > 0,4.

Współczynniki kształtu fundamentu sq oraz sγ wyznaczane są następująco:

gdzie:

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego w poziomie posadowienia

Współczynnik głębokości fundamentu dq wyznaczany jest następująco:

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu bq oraz bγ wyznaczane są w następujący sposób:

gdzie:

η

-

kąt nachylenia podstawy fundamentu

Współczynniki nachylenia powierzchni terenu gq oraz gγ wyznaczane są w następujący sposób:

gdzie:

β

-

kąt nachylenia powierzchni terenu

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.