Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność pozioma - podłoże sprężyste

Program wyznacza siły wewnętrzne w palu oraz wymiaruje nośność przekroju (betonowego, stalowego lub drewnianego).

Siły wewnętrzne mogą być wyznaczane dla następujących rodzajów obciążeń:

  • poszczególnych zdefiniowanych obciążeń
  • obciążenia przemieszczeniowego
  • najbardziej niekorzystnego obciążenia

W przypadku obciążenia typu przemieszczeniowego konieczne jest zdefiniowanie warunków brzegowych w poziomie głowicy pala (przemieszczenie i obrót).

Warunek brzegowy typu utwierdzenie w podstawie pala może być zdefiniowany dla wszystkich rodzajów obciążeń.

Dodatkowo, lista rozwijana umożliwia wybór kierunku, w ktorym pal będzie wymiarowany (x, y lub w najbardziej obciążonym kierunku).

Ramka "Nośność pozioma" - Podłoże sprężyste

Program przeprowadza wymiarowanie nośności pala odpowiednio dla zdefiniowanego przekroju oraz materiału. (Wyboru przekroju oraz materiału pala dokonuje się w ramce "Geometria".). W wyjątkowych przypadkach (przekrój własny zdefiniowany przez użytkownika, rury betonowe) wyświetlane są wyznaczone siły wewnętrzne i przemieszczenia, natomiast wymiarowanie nie może być przeprowadzone.

Żelbet

Program wymiaruje zbrojenie na podstawie norm wybranych w zakładce "Materiały i normy". Sprawdzane są trzy warunki: ścinanie, zginanie ze ściskaniem oraz stopień zbrojenia. Zbrojenie definiuje się po wybraniu opcji (zaznaczeniu pola wyboru) "Zbrojenie pala". W celu dokładniejszego zwymiarowania zbrojenia istnieje możliwość wymiarowania w przekrojach. Opcja ta jest dostępna dla pali o przekroju kołowym i kwadratowym. Każdy przekrój jest obliczany osobno.

W przypadku pali kołowych należy zdefiniować średnicę prętów, liczbę prętów oraz otulinę. Sposób definiowania zbrojenia pali kwadratowych pokazany jest na rysunku poniżej.

Wymiarowanie pali żelbetowych - definiowanie parametrów zbrojenia

Stal, drewno

W przypadku pali stalowych i drewnianych sprawdzane są następujące warunki ścinanie oraz zginanie ze ściskaniem.

Sprawdzenie ścinania oraz zginania ze ściskaniem

Nie wykonane wymiarowanie pala

Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników obliczeń. Wyniki analizy są wyświetlane w prawej części pulpitu. Sposób wizualizacji wyników może być skonfigurowany w ramce "Konfiguracja rysunku".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.