Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Rysowanie przekrojów geologicznych

W zakładce "Rysunek" definiuje się to, co chcemy pokazać na rysunku. Można także przeprowadzić eksport stworzonego przekroju geologicznego.

Tryb Rysunek

Definiujemy kolumny kreślenia i lokalizację osi dla każdego badania polowego. Stworzone ustawienia mogą być następnie wykorzystane do wszystkich badań jednego typu, po zaznaczeniu opcji "OK dla wszystkich badań".

Definiowanie opisu badania polowego - kolumny kreślenia

Globalne ustawienia rysunku można edytować w środkowej części okna dialogowego.

Przyciski do definiowania rysunku

Stworzony rysunek można eksportować do formatów PDF, DXF, DWG lub innych wykorzystując przyciski zlokalizowane z prawej strony okna dialogowego. Ważne jest aby wybrać prawidłową wersję formatu eksportu w zależności od docelowego programu CAD.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.