Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza według EA-Pfähle

Krzywa obciążeniowa dla pala pojedynczego budowana jest w następujący sposób:

1) Nośność pobocznicy Rs,k wyznaczana jest jako:

  • dla pali wierconych i CFA

  • dla pali wbijanych

gdzie:

qs,k,i

-

opór pobocznicy w i-tej warstwie [kPa]

As,i

-

powierzchnia pobocznicy w i-tej warstwie [m2]

ssg,ssg*

-

osiadanie przy aktywacji oporu pobocznicy

ηs

-

współczynnik korekcyjny do pobocznicy

następnie, określa się warunek osiadania:

  • dla pali wierconych i CFA

  • dla pali wbijanych

gdzie:

ssg,ssg*

-

osiadanie przy aktywacji oporu pobocznicy [mm]

Rs,k

-

nośność pobocznicy dla osiadania ssg lub odpowiednio ssg* [MN]

Jeśli warunek nie jest spełoniony krzywa obciążeniowa nie może być wykreślona.

2) Nośność podstawy Rb,k wyznaczana jest w wymaganych poziomach przy s/D:

  • dla pali wierconych i CFA

  • dla pali wbijanych

gdzie:

qb,k

-

opór podstawy w poziomie s/D lub odpowiednio s/Deq [kPa]

Ab

-

powierzchnia podstawy [m2]

ηb

-

współczynnik korekcyjny podstawy

s

-

osiadanie

D,Deq

-

średnica podstawy

3) Całkowita nośność pala Rc,k wynosi:

gdzie:

Rs,k

-

nośność pobocznicy pala dla osiadania granicznego sg [kPa]

Rb,k

-

nośność podstawy pala dla osiadania granicznego sg [kPa]

sg

-

osiadanie graniczne 0,1D lub odpowiednio 0,1Deq

Nośność pali wyznaczana jest dla pali poddanych siłom ściskającym. Pale poddane siłom rozciągającym nie są sprawdzane.

Sprawdzenie nośności pala przeprowadzone jest zgodnie z teorią stanów granicznych:

gdzie:

Rc,d

-

wartość obliczeniowa całkowitej nośności pala

Rc,k

-

wartość charakterystyczna całkowitej nośności pala

γt

-

współczynnik częściowy do całkowitej nośności pala

Vd

-

maksymalna wartość siły oddziałująca na pal

Wp

-

ciężar pala

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.