Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Druk kart wynikowych

Wygląd karty wynikowej definiowany jest w prawej części okna dialogowego szablonu. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby kart wynikowych dla każdego szablonu - także dla poszczególnych badań polowych.

W górnej części okna definiujemy wygląd ogólny karty - wybieramy czy karta będzie miała zastosowanie do "Badań polowych" czy "Profili gruntu", a także określamy skalę karty (jedna lub dwie strony, 1:50, 1:100).

Wybieramy edytowaną część karty za pomocą zakładek.

Edytowanie komórki/pola jest zbliżone do pracy np. w MS Excel - następuje po dwukrotnym kliknięciu na danym polu. Pole może zawierać dane z różnych źródeł - jak widać na zdjęciu. Możliwe jest wprowadzenie następujących danych do każdego pola:

  • dane dotyczące badania polowego definiowane w bieżącym szablonie
  • dane projektu - używane w ramce "Projekt"
  • dane na temat firmy - wykorzystywane w oknie dialogowym "O firmie"
  • można wybierać spośród wstępnie zdefiniowanych pozycji - "Tekst wielojęzyczny"
  • można wybierać spośród wstępnie zdefiniowanych rysunków - "Rysunek"
  • lub wpisać dowolny własny tekst do pola.

Ważne jest aby rozróżnić pozycje "Nazwa" i "Dane". Pozycja "Nazwa" wstawia nazwę rodzaju danych (np. Wykonawca wiercenia), pozycja "Dane" wstawia wprowadzaną informację (np. Nowak).

Karta w cześci dotyczącej danych warstw gruntów oraz danych pomiarowych ma inną formę - jest edytowana w kolumnach.

Po zakończeniu edycji karty możemy sprawdzić jej ostateczną, zaprojektowaną formę w ramkach "Badania polowe" lub "Profile gruntu". Po dokonaniu wyboru badania polowego i użyciu przycisku "Drukuj kartę" wyświetlany jest widok zaprojektowanej karty.

Widok karty do druku

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.