Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy danej fazy budowy. Przełączenie do tego trybu automatycznie przeprowadza analizę. Ramka zawiera trzy przyciski, które służą do wyświetlania wyników analizy:

  • Kh + parcia gruntu

Wykres wartości modułu reakcji podłoża wyświetlany jest w lewej części pulpitu (domyślnie niebieskim kolorem kreskowania). W odniesieniu do metody parć zależnych, niektóre “sprężynki” (wartości modułu reakcji podłoża) są usuwane z analizy (sztywność sprężynki wynosi zero). Obliczenie może nie zbiegać się w przypadku osiągnięcia stanu granicznego przed i za konstrukcją oraz niewystarczającego podparcia konstrukcji (kotwy, podpory). Program nie znajduje wówczas rozwiązania. W dolnej części ramki wyświetlany jest komunikat błędu - przypadek taki wymaga modyfikacji wprowadzonych danych - np. dodania kotwy lub rozpory, zmiany głębokości wykopu, zmiany parametrów gruntu, itp.

W niektórych fazach budowy wyświetlana jest (domyślnie żółtą przerywaną linią) deformacja w momencie mobilizacji spoczynkowego parcia gruntu - jest to dodatkowa informacja pokazująca deformację plastyczną konstrukcji. 

Rozkład parć granicznych (domyślnie linie zielone - ciągła i przerywane) przedstawiony jest w prawej części okna (parcie bierneparcie spoczynkowe i parcie czynne). Rzeczywiste parcie działające na konstrukcję rysowane jest ciągłą niebieską linią.

Odkształcona (domyślnie ciągła czerwona linia) i nieodkształcona konstrukcja pokazane są w prawej części pulpitu. Siły w kotwach, podporach i rozporach są również pokazane w tym oknie.

  • Siły wewnętrzne

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Rozkłady momentów zginających oraz sił tnących rysowane są po prawej stronie pulpitu.

  • Przemieszczenie + Naprężenia

Rysunek konstrukcji z siłami działającymi w kotwach, podporach i rozporach wyświetlany jest w lewej części pulpitu. Wyznaczone teoretyczne przemieszczenia konstrukcji oraz wypadkowe parcie działające na konstrukcję ściany wyświetlane są po prawej stronie ekranu.

Jeżeli moduł reakcji podłoża wyznaczany jest iteracyjnie, konieczne jest sprawdzenie przebiegu iteracji manualnej w oknie dialogowym "Iteracja". Szczegółowe informacje zostały podane w części teoretycznej pomocy, w rozdziale "Moduł reakcji podłoża wyznaczny iteracyjnie"

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - moduł reakcji podłoża, parcia gruntu i przemieszczenie

Ramka "Obliczenia" - moment zginający i siła tnąca

Ramka "Obliczenia" - przemieszczenie i parcie gruntu działające na konstrukcję