Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sztywna konstrukcja szybu

Obudowa szybu w postaci palisady (lub ściany szczelinowej) jest typowym przykładem szybu o sztywnej konstrukcji obudowy. W tym przypadku, w pierwszej fazie budowy wykonywana jest w gruncie betonowa konstrukcja obudowy, a następnie wykonywany jest wykop. Ze względu na znikomą deformację sztywnej konstrukcji szybu parcie gruntu oddziałujące na ściany szybu równe jest parciu spoczynkowemu gruntu. Teoretyczne podstawy tego zagadnienia zostały szczegółowo opisane przez Y. M. i Y. Y. Hu (2005). Obciążenie sztywnego szybu opisuje się za pomocą następującego równania:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

h

-

głębokość przekroju

q

-

wartość obciążenia

cef

-

wytrzymałość na ścinanie gruntu

gdzie:

r0

-

promień szybu

φef

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

stosunek zagłębienia szybu h do promienia szybu r0

Literatura:

Cheng, Y. M.; Hu, Y. Y.: Active earth pressure on circular shaft lining obtained by simplified slip line solution with general tangential stress coefficient. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 27 (1), 110-115, 2005.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.