Program:
Język:

Fazy budowy

Właściwa analiza konstrukcji wykonywana jest dla poszczególnych faz budowy (fazy obliczeniowe) po opracowaniu modelu geometrycznego i wygenerowaniu siatki elementów skończonych (faza topologii). Przejścia pomiędzy fazami obliczeniowymi a trybem "Topologia" dokonujemy za pomocą przycisków znajdujących się na poziomym pasku narzędzi.

Pasek “Fazy budowy” - przełączanie między trybem “Topo” i fazami budowy

Fazy obliczeniowe służą do modelowania konstrukcji budowanych stopniowo. Bardzo ważne jest ich prawidłowe zdefiniowanie i właściwa kolejność. Analiza dla każdej fazy (za wyjątkiem analizy stateczności) wykorzystuje wyniki otrzymane w fazie poprzedniej. Dane dotyczące poszczególnych obiektów i ich właściwości są przekazywane z jednej fazy do następnej - przy edycji bieżącej fazy lub tworzeniu fazy nowej program stosuje "zasadę dziedziczności".

Niektóre ramki ("Woda", "Aktywacja", "Przyporządkowanie") zawierają przycisk "Akceptuj" po lewej stronie paska. Przycisk staje się aktywny, gdy dane określone w ramce różnią się od zdefiniowanych w poprzedniej fazie. Wciśnięcie tego przycisku powoduje przejęcie odpowiednich danych ("Woda", "Aktywacja") z poprzedniej fazy.

Zmiana wprowadzanych danych - akceptacja danych z poprzedniej fazy budowy

Pierwsza faza budowy (obliczenia naprężenia geostatycznego) reprezentuje początkowy stan ośrodka gruntowego (skalnego) przed rozpoczęciem budowy - przemieszczenia związane z tym etapem są więc definiowane jako równe zero.

Dla pewnego etapu budowy może wystąpić utrata konwergencji. W takim przypadku (wyniki nie są dostępne dla konstrukcji niekonwergującej) nie można analizować kolejnych faz. W celu uniknięcia błędów w modelowaniu, zalecamy postępowanie według proponowanego sposobu modelowania i analizowania konstrukcji.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.