Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

(5) Przyporządkowanie kolumn do importowanych danych

Program przygotowuje wstępne przyporządkowanie kolumn. W kolejnym korku istnieje możliwość ręcznej zmiany przyporządkowania. System zapamiętuje zmiany wprowadzone przez użytkownika i stosuje je jako preferowane w kolejnych, podobnych przypadkach.

Przyporządkowanie kolumn wykonywane jest w następującej tabeli:

Przyporządkowanie kolumn

  • Nagłówek tabeli zawiera kolumny wymagane przez tryb programu, do którego przeprowadzany jest import danych.
  • W pierwszym wierszu tabeli przyporządkowywana jest kolumna pliku importowanego, w celu przesłania do właściwej kolumny danych. Kolumny mogą być stosowane wielokrotnie, ale należy pamiętać, że można przyporządkować jedynie dane kompatybilne ze sobą, np. nie można użyć kolumny tekstowej jako liczbowej, itp.
  • W drugim wierszu tabeli istnieje możliwość przypisania mnożnika do wartości liczbowych. Wybranie przycisku "Przyporządkowanie" otwiera okno, w którym określa się, za pomocą wyboru Tak/Nie, jak wartości są traktowane. Bieżące przyporządkowanie wyświetlane jest w chmurce podpowiedzi po najechaniu kursorem na odpowiednią kolumnę.

Przyporządkowanie wartości

Chmurka z podpowiedzią

W każdym przypadku istnieje możliwość sprawdzenia wyniku w części (6) Podgląd wyniku importu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów czy nieścisłości w oknie wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Jeśli import danych wykonany został prawidłowo, może zostać zakończony/zatwierdzony poprzez kliknięcie przycisku "OK".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.