Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sondowanie presjometryczne (PMT)

Badanie presjometryczne (PMT) polega na umieszczeniu sondy presjometrycznej w gruncie i systematycznym wypełnianiu komory sondy wodą. Następujące wówczas pełzanie gruntu lub skały w otoczeniu sondy wyznaczane jest jako zależność objętości wprowadzonej do sondy wody od przyrostu parcia zwiększanego stopniowo w interwałach czasowych wcześniej zdefiniowanych.

Z badania presjometrycznego uzyskuje się następujące parametry w funkcji głębokości z [m]:

  • moduł presjometryczny (Menarda) Em [MPa] - wyznaczany w badaniu presjometrycznym, zależy od rodzaju płaszcza sondy (mankiet gumowy, osłona perforowana).
  • parcie graniczne pLM [MPa] - odwzorowuje przyrost parcia hydrostatycznego w komorze sondy w zależności od zmiany objętości odpowiednio gruntu lub skały.

Wynikiem sondowania presjometrycznego jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki sondowań presjometrycznych (PMT) służą jako dane wejściowe do obliczeń w programach "Mikropal" (metoda Bustamante), "Ściana analiza" i "Pal Stabilizujący" (moduł reakcji podłoża wyznaczany według Menarda lub według NF P 94-282).

Import badań presjometrycznych (PMT)

Wyniki badań presjometrycznych (PMT) można importować do programu wstawiając pliki w różnych formatach (np. *.TXT, *.CSV, *.XLSX, *.ODS).

Literatura:

EN ISO 22476-4: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 4: Ménard pressuremeter test, 2005.