Program:
Język:

Wytrzymałość na rozciąganie skały

Wytrzymałość na rozciąganie T jest 20 do 30x mniejsza niż wytrzymałość skały na proste ściskanie σc.

Wytrzymałość na proste rozciąganie To dla wybranych skał nienaruszonych [MPa]

Bazalt

3 - 18

Gnejs

7 - 16

Granit

11 - 21

Wapień

3 - 5

Marmur

7 - 12

Kwarcyt

4 - 23

Piaskowiec

5 - 11

Łupek

5 - 12

Łupek

2 - 17

Tuf

2 - 4

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.