Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza osiadania według teorii Janbu

Analiza oparta jest na zasadach nieliniowej deformacji elastycznej, gdzie zależność naprężenie - odkształcenie opisane jest przez funkcję dwóch bezwymiarowych parametrów unikalnych dla danego gruntu. Parametry są wykładnikiem j, a moduł Janbu m. Równania opisujące osiadanie uzyskuje się poprzez określenie ε z definicji modułu deformacji Et i całkowanie. Program umożliwia obliczenie osiadania dla następujących typów gruntu: 

  • Grunty niespoiste
  • Grunty gruboziarniste
  • Piaski i pyły
  • Przekonsolidowane piaski i pyły
  • Grunty spoiste
  • Prekonsolidowane grunty spoiste

Literatura:

Method of settlement computation for various types of soils, Soil Mechanics and foundation engineering, Springer, 7 (3), 1970, str, 201-206.