Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Woda

Ramka "Woda" umożliwia, poprzez wciśnięcie przycisku, określenie rodzaju wody gruntowej. Wybrany schemat z podpowiedzią graficzną wprowadzanych wartości wyświetlany jest w lewej części ramki. Parametry wody (h1h2...) wybranego schematu można definiować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól bądź na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Lista rozwijana w ramce służy do określenia, czy uwzględniany jest wypór wody pod fundamentem wynikający z różnicy poziomów ZWG. Wypór może być uwzględniany jako liniowy lub paraboliczny lub może nie być w ogóle uwzględniany. Przy sprawdzeniu ściany, wypór wody pod fundamentem wynikający z różnicy poziomów ZWG uwzględniany jest w postaci dodatkowej siły.   

Wybór ostatniej ikony umożliwia ręczne definiowanie dowolnego ciśnienia porowego wody w gruncie zarówno przed jak i za konstrukcją. W takim przypadku, pojawiają się dwie zakładki z tabelami "Przed konstrukcją" i "Za konstrukcją". Tabele te wypełnia się wartościami ciśnienia porowego odpowiednio przed lub za konstrukcją.

 W programie istnieje również możliwość zdefiniowania zwierciadła wody gruntowej ponad konstrukcją lub odpowiednio ponad profilem gruntu - w takim przypadku, poziom wody definiuje się podając wartość ujemną.

Metody analizy parcia gruntu z uwzględnieniem wpływu wody zostały opisane w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Wpływ wody".

Ponadto, program umożliwia określenie głębokości rys rozciąganych wypełnionych wodą w gruncie za konstrukcją.

Ramka "Woda"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.