Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza - współczynnik bezpieczeństwa

W obliczeniach przeprowadzane jest sprawdzenie, czy stosunek sił oporu ścinania działających na powierzchnię poślizgu jest większy od wprowadzonego współczynnika bezpieczeństwa. 

Współczynnik bezpieczeństwa dla wprowadzonych sił poślizgu wyznaczany jest z:

gdzie:

G

-

siła ciężkości

Sa,vert

-

pionowa składowa parcia czynnego

Sa,hor

-

pozioma składowa parcia czynnego

di

-

długość odcinka itego powierzchni poślizgu

d

-

długość powierzchni poślizgu

Fh,n

-

nośność ntego gwoździa za powierzchnią poślizgu na 1m bieżący

ci

-

spójność itej warstwy gruntu

φi

-

kąt tarcia wewnętrznego itej warstwy

υ

-

nachylenie powierzchni poślizgu

α

-

nachylenie gwoździ od poziomu