Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Ustawianie zakresu kolorów

Zakres kolorów jest ważnym narzędziem zapewniającym płynną wizualizację wyników. Program oferuje dwa zdefiniowane typy zakresów koloru - "Równomierna" i "Przez zero". Oba zakresy posiadają zmienną wartość maksymalną i minimalną oraz zdefiniowane kolory. Maksymalne i minimalne wartości automatycznie generowane po zmianie parametru lub fazy budowy. Zakres "Jednolity" oznacza, że kolory są równomiernie rozłożone od minimalnej do maksymalnej wartości. Zakres "Przez zero" rysuje dodatnie wartości za pomocą ciepłych kolorów (żółty, czerwony), natomiast zimne kolory (zielony, niebieski) używane są do przedstawienia ujemnych wartości.

Program umożliwia wprowadzenie zakresów definiowanych przez użytkownika ze stałą oraz zmienną wartością minimalną i maksymalną. Zakres zdefiniowany przez użytkownika jest określany w oknie dialogowym "Definicja skali kolorów". Zakres jest zawsze definiowany dla aktualnej jednostki (np. kPa, m) - w przypadku przełączenia jednostek, program zawsze ustawia zakres dla danej jednostki.

Jednostki sterowania paska narzędzi "Zakresy"

Następujące jednostki sterowania dostępne są do zarządzania zakresami barw:

Wybierz zakres

  • rozwijana lista pozwala wybrać już określony i zapisany zakres barw

Zdefiniuj zakres barw

  • otwiera okno dialogowe "Definicja skali barw" w celu utworzenia zakresu zdefiniowanego przez użytkownika

Zapisz aktualny zakres

  • otwiera okno dialogowe "Nowy zakres" w celu zapisania nowego zakresu barw

Otwórz menadżer zakresów

  • otwiera okno z listą automatycznych i zdefiniowanych przez użytkownika zakresów barw

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.