Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Teoria nieliniowa (Masopust)

W teorii nieliniowej krzywa obciążeniowa (krzywa obciążenie - osiadanie) tworzona jest przy założeniu, że przebieg osiadania w funkcji oporu aż do osiągnięcia mobilizacji pełnego oporu na pobocznicy pala może być reprezentowany przez parabolę. Następnie, związek ma postać liniową, jak przedstawiono na rysunku. Metodę tę opracowano w oparciu o krzywe regresji wykreślone na podstawie analizy statystycznej wyników badań pali pod obciążeniem statycznym; w celu określenia nośności pionowej w metodzie tej stosuje się współczynniki regresji. Bardziej szczegółowy opis przedstawiony zostanie w dalszej części pomocy.

Krzywa obciążeniowa pala (krzywa obciążenie-osiadanie)

Literatura:

Masopust, J.: Vrtane piloty. 1st edition, Prague, Cenek a Jezek, 1994, 263 s.

Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.