Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Redystrybucja parcia gruntu

Program umożliwia wybór spośród wielu schematów redystrybucji parcia.

Wybór schematu redystrybucji parcia

Stosowane na świecie zasady dotyczące sposobu redystrybucji parć bardzo się różnią. Z tego względu program zawiera zarówno klasyczne schematy redystrybucji, jak i inne według norm EAB, AASHTO.

Program opracowano w sposób całkowicie uniwersalny, tak aby użytkownik mógł zastosować dowolną, preferowaną przez siebie redystrybucję parcia.

Dla schematów , program wyznacza automatycznie lokalizację punktu parcia maksymalnego w nawiązaniu do lokalizacji kotew (rozpór). Wariant taki jest prostszy w definiowaniu i jest rekomendowany.

W przypadku schematów , , , konieczne jest zdefiniowanie współczynników (x1 do x6), które określają ostateczny kształt schematu redystrybucji parcia.

Użytkownik ma także możliwość wyboru zasięgu parcia po redystrybucji - do punktu zerowego (procedura standardowa) lub do dna wykopu (EAB).

Procedura wyznaczania parcia oddziałującego na konstrukcję jest następująca:

  • w pierwszej kolejności wyznaczana jest lokalizacja punktu zerowego (wartość parcia biernego przed konstrukcją jest równa wartości parcia za ścianą - suma parć jest w tym punkcie równa zero)
  • wyznaczane jest podstawowe parcie gruntu za ścianą (czynne, spoczynkowe, zwiększone czynne) do głębokości punktu zerowego. Istnieje możliwość uwzględnienia minimalnego parcia do wymiarowania.
  • wyznaczane jest parcie po redystrybucji, o takiej samej powierzchni jak powierzchnia parcia podstawowego. Redystrybucji podlega wyłącznie parcie podstawowe (wyznaczane z profilu geologicznego). Parcia wynikające z oddziaływania wody oraz innych obciążeń nie podelgają redystrybucji.
  • parcia pochodzące od obciążeń dodatkowych, wody czy obciążeń sejsmicznych dodawane są do wyznaczonego schematu parcia po redystrybucji (parcie całkowite)

Wszystkie rodzaje parć wykreślane są na pulpicie:

Graficzna prezentacja parć

Wizualizację graficzną parć można aktywować w ramce "Konfiguracja rysunku". Ustawienia kolorów oraz typów llinii można edytować w oknie dialogowym "Administrator stylów rysunku".

Literatura:

EAB - 2012 Ernst & Sohn A Wiley Company, 5.Auflage, Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben".

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Seventh Edition, 2014.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.