Program:
Język:

Ustawienia nagłówka i stopki

To okno dialogowe służy do zdefiniowania parametrów nagłówka i stopki dokumentu. Pole zaznaczenia "drukuj nagłówek (stopkę)" określa, czy nagłówek lub stopka dokumentu będą drukowane.

Wiersze nagłówka i stopki mogą zawierać dowolny tekst i wstawione obiekty zdefiniowane w programie. Obiekty te otrzymują informacje z programu, takie jak:

  • Z okna dialogowego "O Firmie" (nazwa firmy, logo, adres)
  • Z ramki "Projekt"
  • Z danych systemowych dokumentu (data, czas, numeracja stron)

Obiekty można wstawiać za pomocą przycisku "Wstaw" (przycisk otwiera listę obiektów). Przycisk ten jest aktywny, gdy kursor znajduje się w jedynym z wierszy, które umożliwiają wstawienie tekstu (obiektu). Wstawione obiekty są zapisywane w wewnętrznym formacie różnym od pozostałego tekstu i umieszczone w nawiasach klamrowych.

Program umożliwia zdefiniowanie różnych nagłówków dla pierwszej strony oraz stron nieparzystych i parzystych. W takim przypadku, poszczególne nagłówki są definiowane w oddzielnych zakładkach.

Przycisk "Domyślne":

  • Wybór "Zapisz ustawienia jako domyślne" ustawia wprowadzone ustawienia strony jako domyślne dla wszystkich nowo utworzonych zadań. Ustawienie domyślne jest wspólne dla wszystkich programów GEO5. The default is valid for all GEO5 programs. Różni użytkownicy komputera mogą stosować różne ustawienia domyślne.
  • Wybór "Przyjmij ustawnienia domyślne" pozwala przypisać ustawnienia domyślne do dowolnego otwartego zadania, które ma inne ustawienia.

Format zapisu i powstały widok zostały przedstawione na poniższych rysunkach.

Okno dialogowe "Nagłówek i stopka"

Widok nagłówka i stopki dokumentu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.