Program:
Język:

Współczynnik korekcyjny sztywności gruntu Rb

Wartości współczynnika korekcyjnego Rb są zwykle przedstawiane w funkcji stosunku modułu sprężystości gruntu w podstawie pala i siecznego modułu odkształcenia gruntu w jego otoczeniu (E/E) dla różnych współczynników sztywności pala K i rożnych stosunków długości pala do jego średnicy (l/d). W programie, wykresy te wbudowane są w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny sztywności podłoża gruntowego Rb (L/d = 10)

Współczynnik korekcyjny sztywności podłoża gruntowego Rb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 90 (figure 5.22).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.