Program:
Język:

CSN 73 1004

Rozwiązanie pochodzi z normy czeskiej CSN 73 1004, w której nośność podłoża fundamentowego w warunkach bez odpływu wyznacza się z następującego wzoru:

z bezwymiarowymi wskaźnikami:

gdzie:

cu

-

spójność całkowita gruntu

B'

-

szerokość efektywna fundamentu

L'

-

długość efektywna fundamentu

A'

-

efektywna powierzchnia podstawy fundamentu

H

-

siła pozioma

q

-

naprężenie od nadkładu gruntu w poziomie podstawy fundamentu

Literatura:

CSN 73 1004 (lipiec 2020)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.