Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Metoda Schmertmanna (CPT)

Osiadanie fundamentów bezpośrednich z wykorzystaniem sondowań CPT według teorii Schmertmanna wyznacza się na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

s

-

osiadanie fundamentu bezpośredniego

C1

-

współczynnik korekcyjny głębokości posadowienia

C2

-

współczynnik korekcyjny pełzania

σol

-

naprężenie w podstawie fundamentu

Izi

-

współczynnik wpływu odkształceń w środku itej podwarstwy

hi

-

miąższość itej podwarstwy

χ

-

współczynnik modułu

qci

-

średnia wartość oporu na stożku w itej podwarstwie

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, tcf ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

Współczynnik korekcyjny głębokości posadowienia C1 wyznacza się następująco:

gdzie:

σor

-

naprężenie geostatyczne w poziomie posadowienia

Współczynnik korekcyjny pelzania C2 wyznacza się następująco:

gdzie:

tyr

-

czas w latach od momentu przyłożenia obciążenia

Współczynnik modułu χ zależy od stosunku długości fundamentu l i szerokości fundamentu b:

l/b = 1 -> χ = 2,5

l/b = 10 -> χ = 3,5

Wartości pośrednie χ są interpolowane.

Współczynnik wpływu odkształceń Iz umieszczono na poziomej osi poniższego wykresu. Na osi pionowej znajduje się zagłębienie poniżej poziomu posadowienia.

Określenie współczynika Iz (Schmertmann, 1978)

Wykres współczynnika Iz zależy również od stosunku długości fundamentu l i szerokości b.

Dla stosunku l/b = 1 maksymalna wartość współczynnika wpływu odkształcenia Izp jest na głębokości b/2 poniżej poziomu posadowienia, a całkowite osiadanie liczone jest do głębokości 2b poniżej poziomu posadowienia.

Dla stosunku l/b = 10 maksymalna wartość współczynnika wpływu odkształcenia Izp jest na głębokości b poniżej poziomu posadowienia, a całkowite osiadanie liczone jest do głębokości 4b poniżej poziomu posadowienia.

Maksymalna wartość współczynnika wpływu odkształcenia Izp wyznaczana jest w sposób następujący:

gdzie:

σzp

-

naprężenie geostatyczne na głębokości b/2 (dla l/b = 1) lub b (l/b = 10) poniżej poziomu posadowienia

Współczynnik wpływu odkształcenia Iz jest interpolowany dla pośrednich wartości stosunku l/b (1 < l/b < 10).

Literatura:

Schmertmann, J.H. (1970). Static cone to compute static settlement over sand. ASCE Journal of SoilMechanics & Foundations Division, 96 (3), 1011-1043.

Schmertmann, J.H., Hartmann, J.P. and Brown, P.R. (1978). Improved strain influence factor diagrams,ASCE Journal of the Geotechnical Engineering Division, 104 (GT8), 113

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.