Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Naprężenia w gruncie

Obliczanie naprężeń w glebie w naszych programach opisano w następujących rozdziałach:

  • Naprężenie geostatyczne, wyznaczanie wyporu
  • Naprężenie efektywne / uogólnione
  • Przyrost parcia gruntu na skutek obciążenia
  • Przyrost parcia gruntu pod fundamentem