Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Współczynniki technologiczne pali

Współczynnik F1 redukuje opór podstawy pala, a współczynnik F2 redukuje opór pobocznicy pala. Wartości tych wspólczynników mogą być definiowane ręcznie przez Użytkownika lub wyznaczane automatycznie w zalezności od rodzaju pali z następującej tabeli:

Rodzaj pali

F1

F2

pale wbijane prefabrykowane lub stalowe

1,2

2,3

pale wbijane Franki

2,3

3,0

pale wbijane drewniane

5,0

5,0

pale wibrowane lub wibrowane i wciskane

2,3

3,2

pale wkręcane betonowane in situ

3,0

4,0

pale wkręcane prefabrykowane

2,5

4,0

pale wkręcane betonowane in situ z dodatkową iniekcją

3,0

3,5

pale wkręcane prefabrykowane z dodatkową iniekcją

2,5

3,5

pale rurowe stalowe

1,8

3,5

pale formowane ślimakowym świdrem ciągłym (CFA)

3,0

3,8

pale wiercone lub w zawiesinie bentonitowej

3,5

7,0

pale wiercone z rurą osłonową

4,0

3,9

root piles

2,2

2,4

pale Straussa

4,2

3,9

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.