Program:
Język:

Współczynniki nośności pala

Zalecane zakresy wartości współczynników oporu podstawy pala Np i współczynnika β przedstawiono w poniższej tabeli. Wartości współczynnika β znajdują się zazwyczaj w podanym zakresie i rzadko przekraczają wartość 1,0.

Zakres wartości współczynników Np i β (Fellenius, 1991)

Rodzaj gruntu

φef

Np

β

25 - 30

3 - 30

0,23 - 0,40

Pył

28 - 34

20 - 40

0,27 - 0,50

Piasek

32 - 40

30 - 150

0,30 - 0,60

Żwir

35 - 45

60 - 300

0,35 - 0,80

Literatura:

Fellenius, B.H.: Foundation Engineering Handbook, Editor H.S. Fang, Van Nostrand Reinhold Publisher, New York, 1991, 511 - 536.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.