Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Geometria

Ramka "Geometria" umożliwia wybranie kształtu fundamentu oraz kształtu słupa poprzez wybór odpowiedniej ikony. Wybrany kształt z podpowiedzią graficzną wprowadzonych wymiarów wyświetlany jest w lewej części ramki. Kształt ściany można edytować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól danych bądź na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.

Typ fundamentu oraz jego wysokość określane są w ramce "Fundament".

Program automatycznie oblicza ciężar fundamentu oraz ciężar nadkładu gruntu nad fundamentem. Ciężar własny fundamentu definiuje się w ramce "Materiał". Jeżeli do obliczeń wykorzystywana jest teoria stanów granicznych, jego ciężar jest mnożony przez współczynnik częściowy zdefiniowany w ramce "Fundamenty bezpośrednie".

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Przycisk "Wyznacz wymiary" otwiera okno dialogowe, które służy do wyznaczania wymiarów fundamentu. W oknie tym można zdefiniować wytrzymałość gruntu pod fundamentem Rd lub wybrać opcję "Wyznacz". W takim przypadku, program określa wszystkie wymiaru fundamentu na podstawie wprowadzonych parametrów (grunty, profil, wpływ wody, podsypka piaskowo-żwirowa, ustawienia, itp.).

Po opuszczeniu tego okna dialogowego przez naciśnięcie przycisku "OK", wyznaczone wymiary są wczytywane do ramki "Geometria".

Okno dialogowe "Wyznaczanie wymiarów fundamentu"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.