Program:
Język:

Analiza

Ramka "Analiza" wyświetla wyniki analizy stateczności zbocza. Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w obrębie jednego zadania. 

Wygląd ramki jest dostosowany do wybranej metodyki obliczeń.

W celu sprawdzenia stateczności zewnętrznej tworzona jest fikcyjna konstrukcja (ściana), która następnie poddawana jest analizie. Fikcyjna ściana składa się z lica konstrukcji, linii łączącej punkty końcowe poszczególnych gwoździ, pionowej linii od punktu końcowego pierwszego gwoździa do głębokości terenu oraz od punktu końcowego ostatniego gwoździa do głębokości konstrukcji (zatem, dolna krawędź fikcyjnej konstrukcji jest zawsze pozioma). Punkty ściany, które powodują wklęsłą krzywiznę tylnej ściany konstrukcji są automatycznie wykluczane przez program. Konstrukcja jest obciążana czynnym parciem gruntu.

Procedura analizy ściany została opisana w teoretycznej części pomocy.

Wyniki analizy wyświetlane są na pulpicie i natychmiast aktualizowane dla dowolnej zmiany wprowadzonych danych bądź ustawień. Prawa część ramki przedstawia wyniki analizy ściany ze względu na obrót i przesuw. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które zawiera szczegółowe zestawienie wyników analizy.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Analiza"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.