Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Moduł reakcji podłoża na podstawie badań dylatometrycznych (DMT)

Moduł reakcji podłoża kh [MN/m3] wyznaczany jest na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

kh

-

moduł reakcji podłoża [MN/m3]

MDMT

-

moduł dylatometryczny wyznaczony z badań DMT [MPa]

B

-

charakterystyczna długość konstrukcji ściany (współczynnik redukcji) [1 mb]

Wartości współczynnika redukcji B zależą od głębokości wykopu H [m], wartości modułu dylatometrycznego gruntu MDMT [MPa] oraz rozstawu rozpór (patrz rysunek poniżej).

Wykresy do wyznaczania współczynnika B (źródło: [2], Rysunek 7, str. 999)

Literatura:

Monaco, P. and Marchetti, S..: Evaluation of the coefficient of subgrade reaction for design of multi-propped diaphragm walls from DMT moduli. Millpress, Rotterdam, 2004, pp. 993 – 1002, ISBN 90 5966 009 9.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.