Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Tworzenie Profilu gruntu na podstawie sondowań SPT, DPT, PMT

W przypadku tworzenia profili gruntu na podstawie sondowań DPT, SPT i PMT, konieczne jest ręczne stworzenie profilu gruntu.

Wynik pomiarów podczas badania (tutaj przykładowo DPT) wyświetlany jest w lewej części okna dialogowego. Z wykorzystaniem lewego klawisza myszki można stworzyć odpowiednią warstwę w profilu geologicznym. Warstwy te są natychmiast wyświetlane w prawej części okna dialogowego.

Istnieje także możliwość zdefiniowania głębokości poszczególnych warstw d ręcznie, stosując przycisk "Wstaw warstwę do profilu". Po zakończeniu dodawania warstw należy przyporządkować do nich grunty w tabeli w prawej części okna dialogowego. Jeśli grunt nie był wcześniej zdefiniowany w ramce "Grunty", można go zdefiniować i w tym miejscu korzystając z przycisku "Dodaj grunt".

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - DPT

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.